-Med kjentfolk i salen ble det veldig spesielt

foto