Fem tidsvitner forteller om det lokale dagliglivet under krigen

foto