Folk fra alle kanter kom for å høre om stedets lange historie