Det nærmer seg søknadsfrist på den årlige utdelingene fra det såkalte Salmar-fondet, som er økonomisk bidrag til stimulering og utvikling av kultur- og næringslivet på Frøya.

- Fondet er på 400.000 kroner, opplyser Knut Arne Strømøy ved kulturetaten i Frøya kommune, som står for organisering av de innkomne søknadene.

Det kan søkes om tilskudd til

  • grendautvikling rettet mot barn og unge

  • kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner

  • forebyggende ungdomsarbeid

  • videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid

  • etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge

Søknadsfristen er satt til 30. september og skjema finnes hos Frøya kommune.