Vakkert, skjørt og stemningsfullt under Kakelinne-konserten