Frøya Triangelfond har valgt å gi en kulturpris til Sørburøy skolekorps. Prisen er på 3.000 kroner og et diplom.

- Frøya Triangelfond sin kulturpris er kanskje ikke den høyeste pris som utdeles her i landet, men vi håper den kan være en inspirasjon for den som får den tildelt, sier styreleder i fondet, Sigbjørn Larsen.

- Triangelfondet gir kulturprisen 2017 til Sørburøy skolekorps som velfortjent honnør til en formidabel kulturinnsats som må betraktes som enestående når en tenker på stedets geografiske beliggenhet og ressursmessige utgangspunkt. Det avkrever alles respokt og bør gis den støtte som overhodet er mulig, skriver fondet og legger til at prisen vil bli overrakt ved en lokal arrangement på Sørburøya til våren,

- Det som utløste prisutdelingan fra Triangelfondet i år, etter at de flere år har vært i søkelyset, var at de under deltakelse i "Rennebuspæll" ble tildelt solistprisen "fordi alle muisikantene har solistkvalitet og veksler på melodi", forteller Larsen.

Slik omtalte Trønderavisas John Arne Moen korpssensasjonen i Rennebu under stevnet Rennebuspæll: «At ei øy med drøyt 30 innbyggere har eget skolekorps er verd en applaus i seg selv», sa konferansier Kenneth Teigen da korpset fra Froan ble introdusert. Da korpset reiste seg nærmere 20 minutter senere, ble de takket av med trampeklapp. Da var det ingen som tenkte på antallet – verken på scenen eller hjemme på øya. Musikkopplevelsen var stor.De andre korpsene, med opp mot 100 medlemmer, stilte med gnistrende danseshow – mens skoleelevene fra Sørburøya gjorde det de kan bedre enn noen andre: De spilte."

Sørburøy skolekorps ble etablert vinteren 2006 etter at det hadde foregått instrumentopplæring høsten i forveien som del av skolens musikkppplæring. Faste spilleoppdrag er det på 17. mai, skoleavslutninger og til lokale gudstjenester. Julekonserter har korpset også hold, både lokalt og flere ganger på Hitra og Frøya.