Revmatikerforeninga avliver en myte, og starter et nytt tilbud mandag kveld