"Artist in residence" på Sula startet i 2012 som et samarbeid mellom Stiftelsen Sula fyr, fylkeskommunen og Lademoen kunstnerverksted. Målet med prosjektet var å gi kunstnere fra hele verden muligheten til å skape kunst i annerledes omgivelser. Siden starten i 2012 har om lag 40 kunstnere fra ulike land benyttet seg av dette tilbudet, ifølge Frøya kommune. Nå innstiller administrasjonen i kommunen på at den nye søknaden avslås.

Det får stiftelsens leder Ola Flyum til å reagere.

- Rådmannen/kultursjef vil i praksis kvitte seg med en prestisjefylt ordning som andre kommuner står i kø for å overta, mener han.

- Dette er også verdt å se hvordan Stokkøya nå har fått AIR (Artist in residence) og hvordan Træna utvikler sin videre for å skape arbeidsplasser og ny aktivitet. Alle signaler gikk på at denne ordningen skulle fortsette og kanskje utvides. For oss er kommunens helomvending komplett uforståelig og dypt demotiverende, sier Flyum til lokalavisa, og spør:

- Meget vellykket

- Står det virkelig så dårlig til i Frøya kommune at man ikke har råd til å støtte et kulturtiltak på Sula? Vil formannskapet ofre en etablert ordning som gir Frøya reklame og godt omdømme rundt om i verden? spør han i forkant av tirsdagens formannskapsmøte.

Flyum betegner Sula AIR (Artist in residence) som en meget vellykket ordning hvor kunstnere fra hele verden kommer for å bo i fyrvokterboligen.

- Filmkunstnere har laget film fra øya som nylig ble vist på en utstilling i Berlin, en annen vist Sula-motiver i Paris og en portugisiske kunstner har hatt Sula-motiver utstilt i et sentralt galleri på Manhattan, New York og Washington DC, forteller han.

Lokalavisa har tidligere omtalt både ordningen og Sula-filmen som ble vist i Berlin.

- Sula AIR ble i begynnelsen utviklet og drevet på ren idealisme. Under den forrige kultursjefen ble vi takket for at vi hadde tatt dette initiativet. Denne ordningen sikrer en viktig deltidsarbeidsplass på Sula, den gir bidrar til å sikre vedlikehold av et fredet kulturminne i kommunen og et populært reisemål. I tillegg gir det oss en mulighet til å arrangere kunstutstillinger på Sula, sier Flyum.

- Vi har gjort det de ba om

Kommuneadministrasjonen mener man må se på alternative finansieringer for eventuell videreføring av prosjektet.

-. Den formelle grunnen for å kutte støtten nå er at vi ikke har søkt om støtte til kunstnerordningen. Dette er ikke riktig. Intensjonen var aldri at dette skulle være en engangssum. Tvert om var ambisjonen å øke støtten for å bruke denne ordningen som på Træna - som en katalysator for nye ideer, ny giv og trekke folk til øya. Vi har klart alt dette, hevder Flyum.

- Om man ser hvordan Træna AIR brukes i markedsføringen av kommunen, hvordan man kopierer ordningen til Business in residence, hvor effektivt dette er for å skape giv og entusiasme i annerledesland, er det veldig spesielt at Frøya nå vil legge ned en ordning som alle applauderer og kaller en suksess. I hvert fall var dette de signalene vi hadde fått inntil nylig. Vi har også søkt om støtte til drift og konkrete vedlikeholdsprosjekter. Vi har fått flere avslag, men fått støtte fra fylkesantikvaren til bla til å restaurere Statsnaustet - sjøhuset som tilhører fyreiendommen. I tillegg har vi rekruttert nye andelshavere til Stiftelsen og solgt unna den gamle sykestua som lammet mye av vår aktivitet.

- I korte trekk har vi oppfylt kravet politikerne satte til oss den gang. Om belønningen er at Stiftelsen Sula fyr og Sula som sådan skal miste den eneste kulturbevilgningen som går spesifikt til Sula, er dette uforståelig og urimelig. For oss er det også trist å se at AIR- ordningen forsvinner fra Frøya. Dette handler om å bygge nettverk, kompetanse og tillit. Om ikke Frøya kjenner din besøkelsestid er det nå en rekke kommuner i storfylket Trøndelag som gjerne tar over, sier han.

- Svært avgjørende for oss

- For oss er Sula AIR svært avgjørende. Hadde det nå en gang vært slik at dette var en godt betalt sovepute, skulle vi ikke sagt noe, men vi snakker om en beskjeden støtte til en gjeng idealister som er veldig glad i Sula, som sparer kommunen enorme beløp i dugnadsarbeid, legger til rette for økt turisme og som ser potensialet i å skape noe for fellesskapet på Sula og Frøya.

- I tillegg har vi utviklet på dugnad Sula AIR som skaper utstillinger fra Frøya i verdens hovedsteder. Rørende nok ble en av øyas eldste, Oline Paulsen, portrettert i New York-utstillingen like før hun døde, sier han.