Som lokalavisa meldte tidligere i uka, var det på forhånd klart at Grønskag ville vinne pris. Men da den enkle, men høytidelig seremonien tok til i Oslo i dag, ble Kristofer Blindheim Grønskag tildelt intet mindre enn andre- og tredjeprisen i Norsk teaterråds manuskonkurranse for 2012. Prisene vant han for manusene "Kinder K" og "Den elskede" og prisene er på henholdsvis på 12.500 og 7.500 kroner.

- Oj, dette var overraskende, var Kristofers kommentar overfor kulturrådet da han skjønte at han ikke bare vant en, men to priser i manuskonkurransen.

LES OGSÅ Kristofer: - Dette inspirerer meg

- "Den elskede" ble satt opp på Amsterdam Fringe festival, og fikk faktisk bronse der også, sier han, og kan fortelle at "Kinder K" nettopp er tatt ut til å være med Dramatikkfestivalen på Dramatikkens hus i august.

Vil livnære seg av skrivinga

Kristofer Blindheim Grønskag kommer opprinnelig fra Frøya, men er bosatt i Trondheim. Han prøver å livnære seg av å skrive, men innemellom underviser ved NTNU for å spe på inntekten. Kristofer har tidligere skrevet og fått oppført flere manus, bl.a. stykke "Aldri fred", som hadde urpremiere i Trondheim i 2011.Førsteprisen på 20.000 kroner gikk til Vibeke Preus Bech for manuset "Rom rives".

Alle vinnermanus blir lagt ut manusbiblioteket Dramas.no

DETTE SIER JURYEN: 2. prisen:

Kinder K av Kristofer Blindheim Grønskag

Kinder K handler om det første barnet som ble offer for Hitler-Tysklands eutanasidrap på titusener av funksjonshemmede barn. Samtidig følger vi et ungt par fra vår egen tid som må ta vanskelige valg i forhold til fosteret i kvinnens liv, valg som kan føre til fosterets død.

Dette er et drama om etiske konfliktsituasjoner som er aktuelle til enhver tid og på ethvert sted.

Videre ser vi menneskers forsøk på å løpe fra ansvar ved at de produserer årsaker for å fri seg selv fra ansvaret gjennom å øve vold mot en uskyldig part.

Slik framstår Kinder K som et fyrtårn for menneskelig verdighet og livets ukrenkelighet.

Kinder K er en godt oppbygget scenetekst, hvor begynnelse, midte og slutt føyer seg naturlig sammen til en god helhet. Teksten kan iscenesettes ved hjelp av enkle grep og gir muligheter for å skape tilknytningspunkter mellom fortid og nåtid gjennom formens ukompliserte uttrykk.

Kristofer Blindheim Grønskar formår å frambringe en lekenhet i dette alvorlige stykket ved å bruke kun to skuespillere som gestalter alle rollene. Dramatikeren har slik tatt teatret på alvor og satt skuespilleren i sentrum som bærer av sceneteksten.

Juryen om 3. prisen:

Den elskede av Kristofer Blindheim Grønskag

Den elskede er historien om den pedofile David og politikvinnen Katrine, hvor argument og motargument konstant slynges gjennom luften.

Stykket er en spennende variant av det lukkede roms dramatikk, hvor beretninger og argumenter dramatiseres av de samme skuespillerne som framstiller David og Katrine.

Dramatikeren tar opp et tema man kan ha vanskeligheter med å forholde seg til, og på den måten skapes en egen effekt som når tilskueren må medgi at den pedofile har rett i (deler av) sin argumentasjon. Samtidig kjenner tilskueren i likhet med politikvinnen på sin avsky overfor den pedofile. Dette er et godt forsøk på å tvinge publikum til hele tiden å ta stilling for den ene eller andre av partene.

Handlingen er enkel og oversiktig: Politikvinnens prosjekt som er å fastslå/bevise at David er pedofil. Samtidig avdekkes det kompliserte reaksjoner og holdninger hos protagonist og antagonist.

Oppbyggingen av stykket følger en aristotelisk linje. Her er også et klart vendepunkt inn i hovedhandlingen og et vendepunkt ut av hoveddelen, det som peker mot stykkets avslutning. En filmdramaturgi som bidrar til å øke spenningen effektfullt.

Om konkurransen

Norsk teaterråd utlyser manuskonkurranser annethvert år. I årets konkurransen kom det inn nærmere 50 manus, med stort spenn i alder og sjanger. I juryen i år satt Thor Rummelhoff (formann, Norske Dramatikeres Forbund) og Bjørn Rognstad (Norsk teaterråd).