- Dere har kommet til en arbeidsplass i dag, innledet rektor Bjørnar Johansen.

Og alt er ikke helt på plass i kulturhuset ennå. Det er fullt arbeid med å få i stand utearealene, og inne er det fremdeles noen midlertidige løsninger. Men det meste begynner å form, og i dag kunne musikalgjengen endelig prøve ut hvordan det vil være å stå på scenen inne i storstua på neste oppsetning om mindre enn ett år.

Åpnes offisielt i september

- Vi mangler fremdeles deler av lydanlegget, men vi hører at akustikken i salen er god, og det er jeg glad for, forteller kultursjef Maciej Karpinski.

Den offisielle åpningsdagen for kultur- og kompetansesenteret er 6. september, men i dag fikk foreldre, søsken, elever og lærere se hvordan det blir når alt er ferdig.

- Lykke til videre

- Bare for noen år siden var det 150 elevere på Frøya videregående. Da sa jeg at vi burde bygge ny skole. Og nå er vi her, sa rektor Johansen.

I dag har Frøya videregående godt over 200 elever, og onsdag vedtok fylkestinget at Blått kompetansesenter skal etableres på Frøya. De elevene som var på avslutning i kveld, vil ikke få mulighet til å gå på den nye skolen, men noen visdomsord fra rektor kunne de ta med seg.

- Det har vært flott å bli kjent med dere den tiden dere har vært på skolen. Nå er det viktigst at dere har det godt i livet og at dere når de målene dere setter dere. Lykke til videre.

I fredagens utgave av lokalavisa Hitra-Frøya og Sommeravisa, kan du bli med på reportasjetur på innsiden av det nye kulturhuset