– Felles opplevelser skaper samhold, noe som er svært viktig for hittersamfunnet