Hitra bibliotek hadde SommerLesfest mandag kveld. Sommerles har biblioteket hatt i flere år. I år var lesekampanjen digitalisert - og deltakelsen ble tredoblet.

Dette så vi også på lesefesten - i forhold til tidligere år der det kom ca 20 barn, var det nå 60 barn tilstede.

Reidar Kjelsen underholdt - og dette er stand-up for barn, og veldig morsomt også for de voksne som var tilstede.Hitra bibliotek har arrangert Sommerles for skolebarn i mange år. For første gang ble Sommerles arrangert digitalt for hele landet i år, og vi ble med. Tidligere har Hitra bibliotek hatt ca 30 deltakere, i år var det over 130!Altså en oppslutning blant elevene med over 40 prosent deltakelse. Dette er biblioteket veldig godt fornøyd med.De har i snitt lest nesten 1.000 sider hver, ca 10 bøker og til sammen over 150.000 sider. De mest populære bøkene handler om  Gutta i trehuset, eller Tom Gates.

Foto: Hitra bibliotek
Reidar Kjelsen underholdt Foto: Hitra bibliotek
Foto: Hitra bibliotek