Primus motor i arbeidet med å bevare huset er Anna Danielsen, hun har vært formann i ungdomslaget i hele 36 år !

Huset ble bygd i årene 1938-1939 etter tegningene av ungdomshuset på Finnøy i Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Bjarne Nilsen fikk med seg tegningene derfra da han arbeidet en tid ved Finnøy Motorfabrikk i 1937.

Om byggingen av huset forteller Amund Nilsen: Den erfarne og dyktige bygdesnekkeren Bernhard Ulvåg sammen med Johan Elven sto for byggingen av huset. De hadde hjelp av en stor og arbeidsvillig dugnadsgjeng. Til sammen bidro folket i Tranvikkretsen med svært mange arbeidstimer.

Fra Hommelvika

Materialer til huset ble fraktet fra Hommelvika på jekta “Skreia” som tilhørte handelsmannen John Selvaag i Tranvikan og med skøyta til Johan Leirvåg i Fillan. Noe kom med rutebåt-Fosenbåten- bl.a. de kraftige heltressøylene som bærer taket i første etasje (tidligere spisesal). Dimensjonen på disse var 10x10 tommer. Da søylene ble losset ved kaia i Tranvikan lurte "Frøyabakken", kapteinen på Fosenbåten, på hva i all verden for byggevirksomhet som foregikk her i bygda når slike uvanlige store dimensjoner var påkrevet! Søylene støtter stubbgulvet i taket hvor det ble brukt leire til isolasjon.

Leira ble hentet fra Langvågfjæra. Under taktekkingen ramlet Bjarne Nilsen ned fra taket. Han fikk kastet fra seg takplaten som han bar og landet mirakuløst relativt uskadd på bakken. Huset ble finansiert med innsamlinger, festinntekter og med lån bl.a. fra Sanitetsforeningen som fikk bruksrett til huset.

Møte- og festlokale

Huset ble tatt i bruk i 1939-1940, først og fremst som møte- og festlokale for ungdomslaget som på den tiden hadde mange aktive medlemmer i sin beste alder. Til festene kom det ofte ungdommer med båt fra Fillan, Ansnes og Fjeldværsøya.

Det ble også etter hvert arrangert større stevner hvor folk fra andre ungdomslag i distriktet kom. Slike stevner varte som regel i to dager og ungdommer overnattet på tilreisende båter og hos folk i bygda i den grad det var behov for å sove.

Det var vanlig at festmat, fat med smørbrød, rømmegrøt, bløtkaker og dessert ble auksjonert bort på slike fester og deretter servert med kaffe i spisesalen i første etasje.

Sanitetsforeningen var også en aktiv bruker av huset med basarer og fester til inntekt for Sanitetens arbeid både lokalt og på landsbasis. Senere kom Redningsforeningen til med sine populære basarer med tombola og selvlaget lykkehjul. På slike tilstelninger var det ofte kinoframvisning med tegnefilmer og filmer fra redningsskøytenes dramatiske oppdrag langs kysten.

Juletre- og 17-maifester

Tranvik skole holdt også tradisjonelle juletrefester og 17-mai fester i huset. På disse festene var det vanlig at elevene opptrådte med skuespill og sang.

På juletrefestene var det gang rundt juletreet i storsalen og det kunne være folk nok til 2-3 ringer rundt det store treet!

Festen på 17-mai startet med barnetog og noen ganger med gudstjeneste i Fillan kirke. Etter at barnefesten var avsluttet til rett tid, startet ungdomsfesten med trekkspillmusikk og dans. Den kunne fortsette til den lyse morgen !

På 1950 og 1960-tallet holdt Norsk Bygdekino framvisninger i huset. Kveldens program besto som regel av en barnefilm og en voksenfilm. På 1950-tallet ble storsalen årlig brukt en periode på 2-3 uker til sløydsal for elevene i storskolen.

Pågangsmot

Da folketallet i kretsen begynt å gå nedover på 1970 og 1980-tallet ble det etter hvert en kritisk tid for driften av huset. Hadde det ikke vært for pågangsmotet og innsatsen til Anna og Daniel Danielsen hadde nok det hele gått i stå.

Med sin smittende entusiasme fikk de også aldrende gjenværende beboere, hyttefolk og tilreisende sommergjester engasjert i dugnadsinnsats og videre drift av huset. Spisesalen i første etasje ble modernisert og ble en trivelig kaffesalong som også kan brukes til mindre møter. Kjøkkenet ble også tidsmessig utstyrt med oppvaskmaskin og kjøleskap.

Etter at Daniel døde har Anna fortsatt sitt utrettelig arbeid for å holde aktiviteten i gang med god hjelp fra nær familie og venner av huset og kretsen.

Innerdalen Rundt har vært et årviss arrangement med turmarsj, middagsservering og utlodning til inntekt for husets drift. Oppmøtet har vært overveldende.

I tillegg har det flere ganger vært holdt godt besøkte loppemarked i huset. Det brukes også fortsatt til møter i ungdomslaget selv om de fleste medlemmene ikke lenger godt kan klassifiseres som ungdommer. Huset leies ut til forskjellige private arrangement, bursdagsfeiringer, konfirmasjoner etc.

Av Bjørn Nilsen Gjevik

Anna Danielsen, leder av ungdomslaget.