– Grønskag vil her ta oss med på en reise gjennom den tida som han og andre tilårskomne på Frøya har gjennomlevd. Det har vært en tid med voldsom utvikling, i verden, i Norge og på Frøya. Ingen tidligere generasjon har opplevd en sånn gjennomgripende utvikling, teknologisk, økonomisk, sosialt og kulturelt, skriver Folkeakademiet Frøya og Frøya bibliotek om arrangementet.

– Økonomisk har Frøya kommet bedre ut av det enn de fleste andre utkantkommuner. Som andre bygdesamfunn har Frøya utviklet seg fra et samfunn basert på primærnæringer og et aktivt, uformelt sosialt liv (folk «gjekk i stuan») til et industri- og servicesamfunn med større velstand og mer urbane omgangsformer. Ola vil ta oss med og «gjennoppleve» disse åra – gjennom møte med mennesker, og gjennom små og store hendelser. Her ligger det an til minring (kjem du ihau da ...). Særlig vil Ola fokusere på 1950- og 60-åra, og han vil utforske og kanskje utfordre påstanden om at «alt var bedre før», skriver arrangøren.

Ola har kåsert flere ganger i Folkeakademiet, blant annet a om Roald Amundsen, der han også fortalte om egne erfaringer fra tidlig barndom, da han tok ut på sørpolferd fra Bremneset, i sin helts Roald Amundsens fotspor.