Onsdag 1.juni får Frøya besøk av Hemne kulturskole som skal ha en forestilling i storsalen i Frøya kulturhus. Forestillingen heter «Flere Farger Hemne», og er en Fargespill-forestilling.

Fargespill – flere farger

Fargespill er en stiftelse i Bergen som har utviklet et herlig konsept. Konseptet handler om å smelte sammen musikk fra mange land til en herlig miks, som formidles gjennom en fargesprakende forestilling.

Målgruppen er barn og unge som kommer til Norge fra andre land. Også norske barn er involvert.

De som kommer blir spurt om hva de har med seg til oss av musikk, dans, rim og regler fra sine land. Dette mikses sammen med den norske musikken, og ender opp i en helhetlig forestilling.

Opplegget brukes etter hvert i mange norske kommuner.

Flere Farger Frøya

Frøya kulturskole planlegger å starte opp Flere farger Frøya i samarbeid med Sistranda skole og Rabben barnehage. Målgruppa for prosjektet vil, i første omgang,  være ungdommer ved Sistranda skole og barn ved Rabben barnehage med bakgrunn fra andre land. Norske barn blir også involvert.

Det skal bli veldig spennende å bli bedre kjent med den musikken våre barn har med seg fra sine respektive land!

Alle som har erfaring med konseptet sier dette er et svært godt inkluderings- og integreringsarbeid som skaper mye glede blant alle involverte. Det er viktig å få fram at dette også kobles sammen med norsk tradisjonsmusikk og norske elever. Så integreringen skal ikke skje kun mellom de fra andre land, men selvsagt også med norske barn og unge.

Oppstart til høsten

Virksomhetsleder  ved Frøya kulturskole , Toril Antonsen Aae, forteller at de har søkt prosjektmidler flere steder for å kunne sette i gang et slikt prosjekt på Frøya.

- Vi planlegger oppstart til høsten. Som en introduksjon og kick-off, har vi derfor invitert Flere Farger Hemne til å presentere sin forestilling for oss. Dette er et strålende eksempel på hvordan en Flere Farger-forestilling kan se ut. Hemne kommune har mange innbyggere med flyktningebakgrunn, og de har jobbet systematisk med dette prosjektet over lengre tid.

- Selv om det er andre land representert i Flere Farger Hemne enn hva det vil bli i Flere Farger Frøya, er konseptet det samme, og det vil være veldig inspirerende for oss å overvære denne forestillingen. Den må rett og slett bare oppleves, mener Toril Antonsen Aae.

Hun håper at mange dukker opp i storsalen denne kvelden for å bli badet i herlige rytmer, farger og sprudlende aktører.

Det er rundt 30 barn og unge fra Hemne som deltar, i tillegg til et profesjonelt band, ledet av Hans Petter Vik Sæther.