Navn på alle festivaldeltakere skal registreres

foto