Kystpilegrimsleia som går fra Stavanger til Trondheim begynner å ta form. I den forbindelse møttes representanter fra begge kommuner for å diskutere hva Hitra og Frøya kan friste med for å trekke kommende pilegrimer til de to kommunene.

Kultursjefene samarbeider

Kystpilegrimsleia har ordinært ankomststed i Dolm på Hitra, mens Titran og Sula på Frøya er satellitter.

For å legge en felles strategi for å trekke pilegrims-turister til regionen møttes representanter fra begge kommuner hos SulaKultur på Sula. Blant annet var kultursjefene fra begge kommuner til stede for å samarbeide mot felles mål på tvers av kommunegrensene.

Felles konsept

Alle på møtet så for seg at pilegrimene ønsker å komme til et sted de kan roe ned, hente seg inn og samle energi i rolige omgivelser.

For å oppnå dette bør både kropp og sinn pleies. Kroppen med mosjon og et sunt kosthold. Sinnet kan pleies med vakker natur hvor de har utsyn til havet, avstressingsteknikker, meditasjon og vakker musikk – for å nevne noe.

På Dolm er det spesielt godt tilrettelagt for å mosjonere ved å bruke stiene som finnes i nærområdet.

Ved neste møte om få uker skal Titran og Dolm tas nærmere i øyesyn.