Mange Kvenværs-barn på scenen når nyskrevet stykke blir juleforestilling