Etterarbeidet vil vare i to til tre måneder til

foto