foto
Gruppa "Dans to" under Hitra kulturskoles juleforestilling 2022 Foto: Cecilia Brurok

Venteliste for å komme inn: Onsdag holdt de show

Aldri har det blitt solgt flere billetter til et kulturskole-arrangement på Hitra.