Kommunen har nå lagt ut en brukerundersøkelse der lag og foreninger, institusjoner og private kan komme med forslag på ulike temaer innen kultur, før administrasjonen går i gang med den mer tradisjonelle behandlingen av saken. Resultatet skal bli Hitras første kulturstrategi.

– Kulturstrategien skal bygges på kommunens verdier; ”Hitra – når du vil bo, leve og oppleve”, og den skal gi føringer for politiske og administrative prioriteringer og satsinger, forteller Omar Pleym i kulturetaten.

Undersøkelsen skal:

  • Kartlegge hvilke kultur-/idretts- og aktivitetstilbud kommunen mangler

  • Ideer til nye kultur-/idretts- og aktivitetstilbud som kommunen bør satse på

  • Forslag til kultur-/idretts- og aktivitetstilbud som kan være helseforbyggende

  • Forslag til kultur-/idretts- og aktivitetstilbud til innbyggere med spesielle behov

  • Kartlegge hvilke lokaler/arenaer som mangler i kommunen

Du finner undersøkelsen her.