I slutten av oktober 1942 lå det tyske slagskipet «Tirpitz» i Fættenfjorden, en sidearm til Trondheimsfjorden. Operasjon «Title» var et forsøk på å senke skipet ved hjelp av menneskelige torpedoer.

Historiker Frode Lindgjerdet har skrevet bok om den farefylte operasjonen, og i boka beskrives planleggingen, gjennomføringen og flukten etter det mislykkede oppdraget.

Lindgjerdet jobber til daglig som historiker og formidler ved Forsvarsmuseet, Rustkammeret i Trondheim, og har skrevet og utgitt en rekke artikler og krigshistoriske bøker.

Torsdag 9. desember kommer han til Kystmuseet i Fillan for å fortelle om boka Operasjon Title. Her fortelles historien om mot, oppfinnsomhet og vilje til å bruke ny og uprøvd teknologi i en desperat situasjon, samt flukten gjennom det okkuperte Trøndelag.