Interessen for slektshistorie er stor blant mange. Disse får nå en unik mulighet til å bli bedre kjent med Hitras slekter og familier.

- Vi har en avtale med Hitra kommune om å arbeide videre med nye bygdebøker for Hitra. En viktig del av bygdebokarbeidet er familie- og slektshistorie. Det er i denne sammenheng vi nå har etablert hitterslekt.no, forklarer museumsdirektør Svein Bertil Sæther ved Kystmuseet, som er en avdeling av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST)

Ved bruk av det nye nettstedet håper museet å få tilgang et unikt materiale som skal brukes i den planlagte bygdeboka.

- Men skal vi klare å samle Hitras slektshistorie, er vi avhengig av hjelp. Derfor håper vi hitterværingene, både fastboende og utflyttete, vil involvere seg i en stor dugnadsinnsats der alle interesserte går sammen om å samle slektshistorien i en stor database.

Pc og mobil

Driftstekniker Johan Kristian Olsen har ansvaret for den tekniske driften av hitterslekt.no. Han forteller at her kan du søke etter personer på både for- og etternavn.

- I tillegg kan det f.eks søkes på steder, fødselsår, ev. dødsår o.s.v. Samtidig har vi også lagt inn en kartfunksjon samt muligheter for å legge inn bilder og historier, forklarer Olsen.

Foreløpig fungerer hitterslekt.no  best på vanlig datamaskin (pc), men etter hvert vil også de som bruker lesebrett og mobil få full glede av den elektroniske slektsboka for Hitra.

- Vi arbeider for å tilpasse nettstedet for mobile enheter, og nye funksjoner for disse vil bli lagt ut så snart vi har kvalitetssikret disse, forklarer driftsteknikeren.

7.500 navn så lang

Slektsforsker Knut Ansnes forteller at foreløpig er 7.500 navn lagt inn i hitterslekt.no. Allerede nå kan du finne hitterværinger bak til 1500-tallet.

- Veldig mye arbeid gjenstår. Vi er bare i startfasen, og trenger både tid og hjelp før slektsboka blir fyldig. Men flere navn skal importeres etter hvert, lover Ansnes som håper og tror hitterslekt.no blir en populær tjeneste.

Avhengig av din hjelp

Skal hitterslekt.no bli en suksess, er trioen ved Kystmuseet klar på at øyværingene må bidra. Derfor er det også laget en egen link på nettstedet for de som ønsker å ta kontakt.

- En så stor database vil helt sikkert ha sine feil og mangler. Finner du for eksempel gale opplysninger, feil skrivemåte eller har nye opplysninger, så ta for all del kontakt. Vær med på dugnad for å lage en mest mulig korrekt slektshistorie, oppfordrer Svein Bertil Sæther som håper folk tar ansvar for at sine familier blir godt og riktig presentert i den nye bygdeboka for Hitra.