Frøya Turlag gjennomførte ti arrangement med rundt 530 deltakere tilsammen i løpet av fjoråret. Det går fram av lokallagets årsrapport sendt inn til Trondhjems Turistforening, og gjengitt på turlagets Facebook-sider.

- Frøya Turlag har rapportert inn 766 dugnadstimer for 2014. Det tilsvarer nesten et halvt årsverk, det, skriver turlaget. Barnas Turlag sitt arbeid kommer i tillegg til disse tallene. Det samme gjør dugnadshjelpen fra MX-Sport Frøya, Poeten og Hotell Frøya i forbindelse med salg av turkartet.

- Dugnadsarbeidet omfatter utarbeidelsen av kartet og alt som hørte til det. Møter, skrivearbeid, presentasjon, alt knyttet til salg osv. Dugnadsarbeid er også forberedelser til arrangement, turledelse, og etterarbeid med bilder med mer. Dugnadsarbeid er feltarbeid for skiltplana og måling av lengde på turløyper, maling av stikker, utsett osv. Det har vært innsats for turlagets arbeid når det gjelder søknadsskriving, bestilling av utstyr, oppfølging av trimbingo, skrivearbeid med rutebeskrivelser, og mye, mye, mye annet. Et godt antall timer er lagt ned som møtedeltakere i prosjekt turistsatsing fra kommunen, samfunnsplanas mange møter, konferanse i september om friluftsliv, og diverse andre møter der vi er bedt med som aktør, skriver turlaget.