Frøya kommune har fått beskjed om at Salmar vil fortsette med å tilføre det lokale samfunnslivet betydelige pengesummer gjennom det såkalte Salmarfondet. I år som i fjor vil oppdrettsselskapet legge 400.000 kroner i potten som lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke på.

- Kriteriene som tidligere. Midlene vil bli utlyst med det første, med tildeling over sommeren, forteller kultursjef Knut Arne Strømøy.

LES OGSÅ: Disse fikk penger i 2012

Kultursjefen mener Salmarfondet har stor betydning for det lokale samfunnslivet.

- Mange arrangement og prosjekter som kommer befolkningen tilgode, er blitt gjennomført takket være disse midlene. Både idrett, kulturliv, grendaliv og private har fått midler fra dette fondet, sier Strømøy.

Statuttene sier at Salmarfondet gir tilskudd til grendautvikling rettet mot barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid og etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge.

Søkerlista administreres av kulturkontoret i Frøya kommune, mens Salmar avgjør hvem som får tilskudd.