Lørdag 21. juli kommer Jan Borseth til Forsnes for å spille under sommerfesten til ungdomslaget Skårfjell. Dette er 16. gang den populære musikeren tar turen til Forsnes for å underholde med trivelig musikk og noen skrøner.

Jan Borseth har nå 56 år bak seg som musiker, og har i løpet av disse årene gitt ut 25 plater og spilt på om lag 4.000 fester. Borseth har også mottatt Kongens Fortjenstmedalje.