- Sulværingene var flinke til å synge sist, så vi regner med at det blir mye allsang

foto