Magiker Daniel kommer tilbake. Denne gang vil han dele et tilfeldig barn i to