- Det er gledelig at vi får en delstilling, slik at vi kan ansette en person til å administrere arbeidet som skal gjøres med kulturvernet, sier kultursjef Marit Wisløff Norborg i Frøya kommune.

I kommunebudsjettet er det overført en delstilling på 40 prosent til kulturvern.

Hitra-Frøya hadde i februar en artikkelserie om kulturvernet i Frøya kommune: " Et innbrudd på en søppelplass". Tittelen spiller på at lokalavisa gjorde et "innbrudd" i kommunens lager på den nedlagte søppelplassen på Kvisten. Der kunne vi gå rett inn gjennom porten til hallene hvor store deler av Frøyas museale gjenstander står lagret. Ingen i kommunen sitter med noen oversikt over hva som er lagret der. Da Frøya kommune var i stor økonomisk krise i 1999, ble så og si hele kulturvernsektoren kuttet ut. Museumsmedarbeider Håkon Hoff fortsatte i sin stilling til 2001. Siden da har ikke Frøya kommune hatt noen ansatt knyttet direkte til kulturvern.

I løpet av siste året er det etablert en ressursgruppe med frivillige som ønsker å jobbe med kulturvern i kommunen. Denne gruppen har så vidt begynt å gå over arkivet og innholdet i det som er beskrevet som "Frøyas best bevarte hemmelighet": den avlåste museumsutstillingen i kjelleren på kommunehuset.

- Personen som ansettes vil også administrere det arbeidet som skal gjøres i kjelleren, og sette igang tiltakene som står i handlingsplanen, sier Wisløff Norborg.

Ved siden av delstillingen vedtok kommunestyret å sette av 200.000 kroner til å skifte vinduer i det gamle huset på bygdatunet i Sistranda, samt å videreføre arbeidet med Stabben fort.