Søker om 140.000 over to år. Slik vil de bruke pengene