Fullt på alle individuelle plasser, mens teatergruppa trenger påfyll