Kultur

Dødssøte Ravi ga publikum en "utadæsjølåpplevelse"

OPPLEVELSE: Mange ble overrasket av Ravi da han inviterte dem med på allsang fra publikumsplass.