Sanitetshuset på Sistranda var siden det ble bygget på femtitallet hele Frøyas kulturhus. Her var det bygdakino og her ble det holdt større konserter og arrangementer helt fram til Frøya idrettshall med egen kinosal ble bygget. Nå har kinoen fått helt nye lokaler i Frøya kultur- og kompetansesenter.

Det er nå mange år siden Sistranda sanitetshus ble brukt til arrangementer. Og det er lenge siden Sistranda sanitetsforening hadde særlig aktivitet. Ved siste årsmøte vedtok sanitetsforeninga å legge seg selv ned.

Huset står på kommunens grunn, og representanter fra avviklingstyret til foreninga har i møte med kommunen blitt enige om at kommunen overtar huset vederlagsfritt. Kostnadene ved riving og rydding ville kommet på en halv million kroner, noe som gjør at verdien på huset settes i null.

Og det er riving og rydding administrasjonen nå foreslår overfor politikerne. Tirsdag kommer saken opp i formannskapet, og rådmannens innstilling går på at kommunen tar over huset, og deretter river bygget og rydder tomta.