- Det er mine fjell og mine himler, slik som jeg ser dem