Om få uker må både dansetrinn og forklær være på plass