Unni Selvåg Ulvan har kommet over dette bildet fra "gamle dager" som hun gjerne deler med våre lesere.

Bildet viser håndballaget til Fjellværøy, og er tatt i forbidnelse med Bratsberg cup, ca 1983.

Bak fra venstre: Birgit Nordsæter, Eva Kristin Nilsen, Heidi Larssen, Hildegunn Knudsen, Wenche Knudsen, Unni Gjølga og trener Gunnar Norvik-Jansen.

Foran fra venstre: Marianne Fjeldvær, Unni Selvåg, Kristin Røberg, Ann Cicilie Aksetøy og Hege Norvik-Jansen.