- Håper at Frøya kommune også ser verdien i festivalen og opprettholder støtten