Nye tilskudd skal ivareta frivillige teatergrupper