Nye tilskudd skal ivareta frivillige teatergrupper

foto