- I fjor hadde vi et overskudd på 5 millioner kroner. Vi har derfor besluttet å gi 50 000 kroner til Frøya kultur-og kompetansesenter, men det er bare starten. Vi kommer ikke til å gi oss med det. Vi har ambisjoner om å støtte kulturhuset og Frøya videre, og også Blått kompetansesenter, uttalte administrerende direktør ved Havbrukstjenesten, Roger Sørensen, i dag under møtet hvor avtalen med Frøya kultur-og kompetansesenter ble underskrevet. Avtalen sikrer derfor et samarbeid også frem i tid.

Frøya skal være hovedbasen

Havbrukstjenesten, som eies av Asgeir Østvik, Marianne Halse og Arild Kjerstad, har per i dag 23 ansatte. Hovedkontoret er på Frøya.

- Vi vil fortsette å ha hovedkontor på Frøya. Vi har stor tro på det som skjer her ute, og mener det er positivt for hele øyregionen, sier Roger Sørensen. Rådmann i Frøya kommune, Svanhild Mosebakken, er positivt overrasket over det gode samarbeidet mellom kommunen og næringslivet her ute.

- Det er et utrolig voksent og positivt næringsliv på Frøya. Som kommune er man avhengig av å jobbe med næringslivet, og her blir man møtt med slik en positivitet! Den nye storstua vil være en utstillingsarena og gi folk innblikk i det rike næringslivet. Mange slike kulturhus går ofte i minus økonomisk, men kanskje kan vi med denne hjelpen fra næringslivet snu de tallene over til positive. Fremtiden ser bra ut, mener Msoebakken.

Dette skal pengene brukes på

De 50 000 kronene Havbruktstjenesten bidrar med, skal blant annet gå til innkjøp av skjermer som skal plasseres i trappeoppgangen i kulturhuset. På skjermene får man se video rett fra web-kameraer som er plassert i laksemerdene, og Havbrukstjenesten får markedsført seg selv på disse skjermene. - Dette blir en veldig fin visningsstasjon for oss, slik at folk får se hvem vi er og hva vi holder på med, sier Sørensen.

Flere store samarbeidspartnere

Kultur-og kompetansesenteret har nå avtaler med nevnte Havbruktsjenesten, SalMar, Lerøy, Marine Harvest og Sparebank1.

- Disse har fungert som «bjellesauer» for oss. Disse var med fra tidlig av og sa «dette vil vi være med å støtte», og det har også ført til at 3 andre bedrifter, som vi ikke nevner navn på, har valgt å bidra. Havbrukstjenesten har altså vært med på å bidra på flere måter, smiler Svein Jarle Midtøy, prosjektdirektør for Frøya kultur-og kompetansesenter.