- Dette prosjektet hadde ikke vært noe uten støtten og hjelpen vi har fått hjemmefra