- Vi har veldig lyst til å få nye kor-medlemmer

foto