– Prisen «er en anerkjennelse av forbilledlig innsats til beste for bibliotekene, hele samfunnet og for berørte brukere især,» heter det fra Norsk bibliotekforening Trøndelag, som deler ut prisen.

Bibliotekforeningen legger særlig vekt på at biblioteket har gjennomført mange aktiviteter som synliggjør og verdsetter innvandrernes kultur.

Frøya er en av kommunene med høyest innvandrerandel i befolkningen, og biblioteket har lyktes med å gjøre dette til en ressurs.

– Hvor ellers i Trøndelag kan du få et foredrag om litauisk litteratur på ditt lokale folkebibliotek?, sier Morten Olsen Haugen som er fylkesleder i NBF, og som delte ut prisen til Monika Kopaczek-Styczen.

– Et lagarbeid

Monika Kopaczek-Styczen (45) har vært biblioteksjef i Frøya siden 2015. Hun takket for prisen med å understreke at bibliotekets utvikling har vært et lagarbeid.

Spesielt framhever hun ektemannen og kollegaen Mariusz Kopaczek-Styczen, som er ansvarlig for strategien for integrasjonsarbeidet ved Frøya bibliotek.

I tillegg til integreringsarbeidet peker juryen også på at biblioteket har hatt en arrangementsserie hvor grendene i kommunen har vist seg fram.

Foto: NBF/Bjørnes