Rekordoppslutning om nissemarsjen - gikk tom for deltakermedaljer