Her er 1. klasse ved Nabeita skole i 1958. Første rekke sittende foran fra venstre: Solfrid Kristiansen, Evelyn Kristiansen og Solfrid Kjeldsberg.

2. rekke: Sissel Johansen, Sonja Tvervåg, Hanna Hammer, Kjellrun Hammervik, Rigmor Hammer.

3.rekke: Henry Antonsen, Rolf Hammervik, Bjørnar Hammer, Kurt Hammervik, John Hammervik og Helge Kristiansen.

Bildet er utlånt av Rigmor Sandvik.