Tyske Steven og hans lille familie trivdes på "Ny på Hitra"-kvelden