- Vi har med en av Norges beste entertainere å gjøre