Får kulturprisen for sin karriere lokalt, nasjonalt og internasjonalt