Konsert måtte avlyses når det skar seg med helikoptertransport: Stepper inn for tidligere bandkamerater