Disse karene blir nok garantister for allsang på Siholmen