Kystmuseet har lagt fram sin rekke av foredrag i Lørdagstreffet det kommende året.

- I 2018 kan en høre om alt fra sjømonster, Shetlandsfarten og Hitra-aksjonen. I tillegg blir det gjenhør med gamle revyviser fra den populære Ansnesrevyen, forteller fordmidler Hans Jakob W. Farstad ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag.

«Lørdagstreff» er museets faste foredragsarrangement, her kan det presenteres både brede og smale tema, lokale eller nasjonale, aktuelle eller historiske.

- Her er det rom for det meste, sier Farstad.

Blant årets gjester er professor Erling Sandmo, som nylig ga ut en bok om sjømonster i kart og litteratur. Her kan en møte både sjøormer og havsvin, men også lære hva disse monstrene representerte i folketroen. Forfatter bak boken Shetlandsgjengen – Asgeir Ueland står også på programmet, han vil fortelle om operasjonene mellom Shetland og det okkuperte Norge, spesielt vil Ueland fortelle om aksjonene på Hitra og Frøya, samt den dramatiske historien til shetlandsskøyta Vita.

Gjenhør med slagere

Det er 20-25 år siden Ansnesrevyen fortalte historier om Krestaffer, Bøssmar Bakkan, Sokker-Helga og flere andre merkelige skapninger fra revyene på 90-tallet. Det viser seg at disse visene fortsatt har en slags aktualitet, og er ikke alle tekstene like dagsaktuelle som den gangen, så er de i hvert fall like artige, kan Magnar Ansnes bekrefte. Han vare en sentral skikkelse i Ansnesrevyen og er nå avdelingsleder ved museet av yrke.

- Konserten egner seg best for et voksent publikum, og det gjør ikke noe om noen har hørt sangene før, det går greit å flire flere ganger, sier Farstad.

Selv har Ansnes truet med å blande seg inn med en slags programledelse.

- Hvordan det blir er ikke godt å si, forteller Magnar Ansnes med et smil om munnen.

Lyttet til besøkende

Det meste på programmet er likevel knyttet til lokalhistorien. Dette er ikke tilfeldig forteller Farstad.

- Vi etterspurte temaer som våre besøkende ville høre, og vi fikk mange gode forslag. Temaer som kom opp var blant annet Hitra-aksjonen, Hestnes Hvalfangststasjon, utvandring til Amerika og stedsnavn. Alt dette står på programmet for 2018, forteller han. Først ut er Eli Johanne Ellingsve som har jobbet med stedsnavn i både Hitra, Frøya og Snillfjord kommune. Hun har også skrevet i lokalavisa om stedsnavns betydning og opprinnelse.

- Vi er veldig glad for all tilbakemelding vi har fått, og er åpen for alle forslag, sier Farstad.

Foredragsrekka

  • 27. januar: Navneminner – Karvebakken, Reklingsskjæra og Parelistolen. Av Eli Johanne Ellingsve.

  • 24. februar: Shetlandsgjengen – Kystnorges motstandskamp. Av Asgeir Ueland

  • Onsdag 28. mars: Revyviser med Ingolf Jektvik. Med Magnar Ansnes

  • 28. april: Sjømonster i kart og litteratur. Av Erling Sandmo.

  • 26. mai: Utvandring til Amerika. Av Svein Bertil Sæther og Krister Olsen.

  • 29. september. Hitra-Aksjonen. Av Reidar Almås

  • 27. oktober: Hestnes Hvalfangststasjon. Av Arve Fjeldberg.

  • 24. november: Skarvsetta 2018. Av Hitra Historielag og Kystmuseet